Lid Worden

Iedereen is welkom om vrijblijvend en na afstemming met het secretariaat een repetitie bij te wonen.
Wil je lid worden, meld je dan bij het secretariaat van VGT. In overleg met het bestuurslid Kwaliteit en Muziek en de dirigent kan vervolgens een stemtest worden gedaan. Afhankelijk van zangervaring, stemkwaliteit en stemsoort, die door de dirigent worden vastgesteld, zal in overleg met bestuurslid Kwaliteit en Muziek worden bezien of er binnen VGT op dat moment ruimte is voor toetreding in de betreffende stemsoort. Als die ruimte er is, volgt toetreding met een proeftijd van 3 maanden. Na deze proeftijd is er een nieuwe stemtest en overleg met de betrokken buddy en het bestuur. Daarna volgt een besluit over een definitief lidmaatschap. Is de eerste stemtest positief, maar geen directe behoefte aan uitbreiding binnen de betrokken stemsoort, dan volgt plaatsing op de wachtlijst.

Wil jij je aanmelden, neem dan contact op met:

Marie-Louise van Baarsen secretaris

E-mail: info(at)vocalgrouptransparant.nl

De wekelijkse repetitieavond is op woensdag van 20.00 tot 22.15 uur.
De contributie bedraagt 3 x 65 Euro per persoon per jaar. Voor leden tot 21 jaar is dit 3 x 30 Euro per jaar.