Buddy

Binnen iedere stemsoort zijn een of meerdere buddy’s beschikbaar.
Het zijn ervaren koorleden die andere leden in muzikaal opzicht helpen. Zowel tijdens als soms ook buiten de reguliere repetities.

Dit komt kortweg neer op:

  • de eerste ondersteuner van een (nieuw) koorlid
  • het aanspreekpunt voor de overige leden, voor de bestuursleden en voor de dirigent met betrekking tot zaken binnen de stemsoort.
  • de initiator om de kwaliteit binnen de stemgroep te verhogen.